ΔΙΑΙΡΕΣΗ  ΚΑΙ  ΟΙΚΙΣΜΟΙ   ΤΗΣ  ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

 

       Με το διάταγμα  του Οθωνα   6/4/1833   ΦΕΚ 12 περί της διαιρέσεως του Βασιλείου, ακυρώθηκε  η  τότε διοικητική διαίρεση  του Κράτους  και καθιερώθηκε νέα.   (  Για τα προηγούμενα χρόνια  δείτε  ΑΓΩΝΙΣΤΕΣΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΤΡΟΙΖΗΝΑ,  1821-ΠΡΙΝ,  1800-1940 )

         Ιδρύθηκε τότε  ο  νομός Αργολίδος και Κορινθίας   που εκτός των άλλων   περιλάμβανε  τις  Κάτω Νεχαγιέ  (Ερμιόνη) και τα νησιά  Υδρα, Σπέτσες και Πόρο.

 

       Νομάρχης με το ΒΔ  28-4-1833 ΦΕΚ Α16 ορίστηκε ο Φραγκίσκος Μαύρος. Με το ΦΕΚ Α 17/33 καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Νομαρχών.   

         Με το ΦΕΚ Α 17/33  4-5-1833  (ΒΔ 3648) Εφορος Ερμιονίδος και Τροιζηνίας ορίστηκε ο Νικόλαος Ιωαννίδης.   

         Με την 13(25) Ιανουαρίου 1834  βασιλική απόφαση ο μέχρι τούδε Διευθυντής του Νομού Αττικής και Βοιωτίας λ. Γ. Οικονομίδης διορίστηκε  δ/ντής του  Νομού Αργολίδος και Κορινθίας στον  οποίο υπάγονται   ο Πόρος και η Τροιζηνία. Προηγουμένως  Δντής ήταν ο   Κ. Μάνος που τοποθετήθηκε Επαρχος Θηβών.

         Με τη βασιλική απόφαση  30 Ιανουαρίου 1834  αστυνόμος  Ναυπλίας διορίστηκε ο Μάνθος Σακελλαρόπουλος,  απολυθέντος του Ανδρέα Παπαδιαμαντόπουλου.

        Με το  24 Ιανουαρίου 1834  βασιλικό  διάταγμα   ΦΕΚ 16 1834  Νομίατρος  Αργολίδος και Κορινθίας  τοποθετήθηκε ο  Ιάκωβος Θεοφιλάς.

             Με  το διάταγμα της   7 Ιουνίου 1834  ΦΕΚ 19,  καθορίστηκαν οι Δήμοι  του Ελληνικού Κράτους. Χωριστοί νομοί Κορινθίας και Αργολίδας. Δια δε την περιοχή της Τροιζηνίας ως Επαρχία Καλαυρείας με τους Δήμους  Καλαυρείας, Μεθάνων, Τροιζήνος, Δρυόπης ως  κάτωθι:

 

        Κατά  τη  διαίρεση  του Ελληνικού Κράτους με το ΦΕΚ 19/1834  καταγράφηκαν:

 

Δήμος Καλαυρείας

  Εδρα

Χωριά

Απόσταση

από έδρα

Οικογένειαι

 Κάτοικοι

 εν  όλω

Ονομασία

Κατοίκων

 

Πόρος 

 

  

          690

    3.049

Καλαυρεάτης

 

 

Αγροικίαι

από Λεμονοδάσος και  μετά;;;

   30 χιλ

              6

         22

 

 

 

 Μονή

 

Μοναχοί

          10

 

 

 

 

     Σύνολο

          696

     3.081

 

  

Δήμος Μεθάνων

  Εδρα

Χωριά

Απόσταση

από έδρα

Οικογένειαι

 Κάτοικοι

 εν  όλω

Ονομασία

Κατοίκων

 

Μέθανα 

 

   3 χιλ

            70

      307

Μεθανεύς

 

 

Βρωμολίμνη

   1 χιλ

            30

       149

 

 

 

Αγ.Θεόδωροι

 30 χιλ

            40

       233

 

 

 

Κουνουπίτσα

 

            37

       190

 

 

 

Κάτω Μίγγα

 

            28

       177

 

 

 

Πάνω Μίγγα

 

            15

        79

 

 

 

Μούσκα

 

            44

       264

 

 

 

 

     Σύνολο

          264

     1399

 

  

Δήμος Τροιζήνος

  Εδρα

Χωριά

Απόσταση

από έδρα

Οικογένειαι

 Κάτοικοι

 εν  όλω

Ονομασία

Κατοίκων

 

Δαμαλάς

 

 

          107

      416

Τροιζήνιος

 

 

Απάθεια

 

             8

        20

 

 

 

Κατάρα

  

            14

        34

 

 

 

Κοκκινιά

 

            10

         38

 

 

 

Μαζώματα

 

            18

         63

 

 

 

Πασιά

 

              5

         13

 

 

 

Βαλαριά

 

             10

         39

 

 

 

Μονή  Αγ

Δημητρίου

 

Μοναχοί

         17

 

 

 

 

     Σύνολο

          172

      623

 

  

Δήμος  Εστεμον

(Δρυόπη)

  Εδρα

Χωριά

Απόσταση

από έδρα

Οικογένειαι

 Κάτοικοι

 εν  όλω

Ονομασία

Κατοίκων

 

ΕΣΤΕΜΟΝ

(Ανω Φανάρι)

   

            37

      241

Δρυοπαίος

 

 

ΚάτωΦανάρι

    

            13

        77

 

 

 

 Ποτάμι

  

            15

       59

 

 

 

 Λεσχιά +

 Ράδο

            16

       71

 

 

 

 Τραχειά -Καρατζά

Μήτο

            7

       26

 

 

 

Μονή Βίδι

 

Μοναχοί        

          1

 

 

 

 

     Σύνολο

          88

     475

 

                   

   Με το Βασιλικό Διάταγμα της 19 Οκτωβρίου   ΦΕΚ 13  1835   ο Λάζαρος Κουντουριώτης διορίστηκε  δήμαρχος  Υδρας, και οι  Ν.Β.Μπουτούρης,  Ν. Οικονόμου, Α.Τσαμαδός και Λαζαρίμος  πάρεδροι.

        Με άλλο βδ  αστυνόμος της Υδρας διορίστηκε ο Ελευθέριος Κριεζής.

 

       Με το διάταγμα  του Οθωνα  περί Διοικητικού Οργανισμού  της 21ης Ιουνίου 1836  ΦΕΚ 28   δημιουργήθηκε  Διοίκηση Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο  στην οποία υπάγονταν και οι επαρχίες  Τροιζηνίας  και   Ερμιονίδας   όπου είχαν οριστεί υποδιοικηταί.

        Επίσης  Διοίκηση Υδρας με έδρα την Υδρα  και επαρχίες της Υδρας  των Σπετσών  και της Καλαυρίας -Πόρου.

        Για να ακολουθήσει το ΦΕΚ 80 / 28-12-1836   όπου καταχωρείται  Γενικός Πίνακας  των Δήμων του Κράτους και δη της Διοίκησης

        Αργολίδος.

==  Με  ΦΕΚ 80 / 28-12-1836   μεταφέρεται η έδρα του δήμου Δρυόπης  από τον οικισμό  Έστεμον  στον οικισμό  Φανάρι.  Ο οικισμός Άνω Φανάρι προσαρτάται στο δήμο Δρυόπης. Οι  οικισμοί  Μπεδένι, Έστεμον, Καρατζά,  Μήτον,  Μονής Βύδι, καταργούνται.

     Με το ΒΔ  ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845  Νομάρχης Αργολίδος  και  Κορινθίας διορίστηκε  ο  Σ. Σκούφος.

     Με το ίδιο διάταγμα  Επαρχος Υδρας, Σπετσών, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας ορίζεται  ο μέχρι τότε διοικητής Υδρας Ι. Ευγενίδης.

     Ο Νομάρχης έπαιρνε    μισθό  400 δραχ. και ο έπαρχος 200.

==  Με το ΒΔ  ΦΕΚ 34/20-12-1845 οι  επαρχίες  Υδρας, Σπετσών -Ερμιονίδος και Τροιζηνίας  ενώνονται σε μία επαρχία  με έδρα την Υδρα.

     και Τροιζηνίας, Σπετσών και Ερμιονίδος και έδρα του επάρχου ορίζεται η Υδρα.

 

                   Αλλες   επίσημες  καταγραφές   των   οικισμών

 

    Διοίκηση Αργολίδας  Υποδιοίκηση  Ερμιονίδος - Τροιζηνίας 

             Το   1836

               Το 1845

 Φ. Ε. ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  80/ 28-12-1836

              ΝΟΜΟΣ   ΚΕ   5 -12-1845

Οικισμός                                 Δήμος

   Οικισμός                      Δήμος

ΠΟΡΟΣ ΚΑΛΑΥΡΙΑ               

Δήμαρχος   Κ. Δουζίνας      

Αστυνόμος  Α Ζέρφος

Εισπράκτωρ Ε.Μάνεσης

Πόρος                             Τροιζήνος

Αγροκηπίων  ( Αντίκρυ του Πόρου )    

         Δεν αναφέρεται

Ζωοδ.Πηγή Μονή                Πόρου

         Δεν αναφέρεται

ΜΕΘΑΝΑ                       Μεθάνων

Δήμαρχος  Δ.Γ.Χούντας

Εισπράκτωρ  Ν.Μαρόκος

        Δεν αναφέρεται

Βρομολίμνη                       Μεθάνων

 Βρωμολίμνη                   Μεθάνων

Αγιος Θεόδωρος                  Μεθάνων

 Αγιος Θεόδωρος             Μεθάνων

Κουνοπίτσα                      Μεθάνων

           Δεν αναφέρεται

Μίγκα  Κάτω                    Μεθάνων

           Δεν αναφέρεται  προφανώς Μούσκα

Μίγκα Επάνω                         Μεθάνων                                                   προφανώς Μούσκα

Μούκα (Μούσκα;)               Μεθάνων

           Δεν αναφέρεται

            Δεν αναφέρεται

 Μονίκα  (Μούσκα) Ανω, Μακρύλλογος  Μεθάνων

            Δεν αναφέρεται

 Καϋμένη Χώρα                 Μεθάνων

            Δεν  αναφέρεται  Κοσώνα (Κυψέλη)               Μεθάνων

            Δεν αναφέρεται

 Μονίκα  (Μούσκα) κάτω, Παλ. Λουτρά Μεθάνων

ΔΑΜΑΛΑΣ             Τροιζήνος                

Δήμαρχος  Α.Γ.Κοντού,

Εισπράκτωρ   Α.Σπυρίδωνος

 Δαμαλά                      Τροιζήνος

Γαλατάς                  Δεν αναφέρεται           Δεν αναφέρεται

Απάθεια                        

         Δεν αναφέρεται

Αγίου  Δημητρίου Μονής         Τροιζήνος

         Δεν αναφέρεται

Βαλεριά                          Τροιζήνος

 Βαλαριό (Μεταμόρφωση)       Τροιζήνος

             Δεν αναφέρεται

  Δάρα (Τακτικούπολη)         Τροιζήνος

Μαζώματα                     Τροιζήνος

  Μαζώματα                    Τροιζήνος

Κοκκινιά                        Τροιζήνος

           Δεν αναφέρεται

Κατάρα                         Τροιζήνος

           Δεν αναφέρεται

Πασσιά                         Τροιζήνος

Πασιά   (Αγ. Κωνσταντίνος)         Τροιζήνος

ΔΡΥΟΠΗ

Δήμαρχος  Ε. Μυλωνόπουλος

Εισπράκτωρ  Δ Μανθόπουλος

 

Εστεμον                         Δρυόπης

  Δεν αναφέρεται    

Καρατσά (Καρατζάς)             Δρυόπης

  Δεν αναφέρεται     

Ποτάμι-Ποταμός                Δρυόπης

  Ποτάμι         Δρυόπης

Μητόν  (προς Μπεδένι)         Δρυόπης   Δεν αναφέρεται     

Βύδι Μονή                    Δρυόπης

  Δεν αναφέρεται  έχει καταργηθεί 

Μπεδένι (Μπάφι- Αγ. Ελένη)   Δρυόπης

  Δεν αναφέρεται 

Ράδου                           Δρυόπης

Ράδος                              Δρυόπης

Τραχιά                          Δρυόπης

           Δεν αναφέρεται

Φανάρι  άνω                     Δρυόπης

Φανάρι άνω                        Δρυόπης

Φανάρι κάτω (Δρυόπη)          Δρυόπης

Φαναρι  κάτω                      Δρυόπης

            Δεν αναφέρεται

Φουρκαριά (Φουρκαρί)              Ερμιόνης

Λεσχιά                         Δρυόπης

  Λεσιά   (Καλλονή)               Δρυόπης

            Δεν αναφέρεται

  Μεγάλον Χωρίον                 Μεθάνων

 

    Σημαντική  λεπτομέρεια:  Πουθενά ως εδώ δεν αναφέρεται ο Γαλατάς. Η πιο κοντά αυτόν  περιοχή

είναι η ΑΠΑΘΕΙΑ, τα εδάφη της οποίας, όπως  και όλη  η Τροιζηνία, επί τουρκοκρατίας,  ανήκαν  στον

Χαλίλ Μπέη.

      Οσο προχωρούσε ο Αγώνας τόσο οι Αγωνιστές ανακτούσαν τα χαμένα εδάφη. Και κάποια έβγαιναν στον πλειστηριασμό. Στις 5 Δεκεμβρίου του 1822 έγινε η αναφορά για τη  δημοπρασία  του κτήματος του Χαλίλ μπέη στην Απάθεια:  Χαλίλ μπέης λεγόταν ο γενάρχης πλούσιας τουρκικής οικογένειας, ο οποίος και αναφέρεται ως πλουσιότατος δυνάστης της Κορίνθου κατά το 1778.

 

          

    Γιος και διάδοχός του ήταν ο Νουρή μπέης, ο οποίος πέθανε το 1815, αφήνοντας τον γιο του Κιαμίλ μπέη να τον διαδεχθεί στη δυναστεία της Κορίνθου. Υπήρξε ο τελευταίος Τούρκος διοικητής και δυνάστης της Κορίνθου. Και όλης της Τροιζηνίας.

        Επίσης  έγινε αναφορά  για   δημοπρασία της Κορίνθου,  στην οποία δημοπρατήθηκαν και περιοχές της Τροιζηνίας

         Ο  Ποριώτης βουλευτής  Σπυρίδων Καραμάνος  μιλώντας στη Βουλή  το 1869  για τις  εκποιήσεις εθνικής γης είπε:

 

      

       Μετονομασίες περιοχών

παλαιά ονομασία

μετονομασία

περιοχή

έτος μετ ονομασίας

Κοσόνα

Κυψέλη

Τροιζηνίας

1954 ΦΕΚ 188

Άνω Μούσχας

Μακρόλογγος

Τροιζηνίας

1927

Βαλαριό

Μεταμόρφωσις

Τροιζηνίας

1954 ΦΕΚ 188

Δαμαλάς

Τροιζήν

Τροιζηνίας

1929

Δάρα

Τακτικούπολις

Τροιζηνίας

1927

Δάριζα

Σαρωνίς

Τροιζηνίας

1961

Ζαβάκα

Πολύδροσον

Τροιζηνίας

1927

Κάτω Μούσχας

Παλιά Λουτρά

Τροιζηνίας

1927

Λεσιά

Καλλονή

Τροιζηνίας

1954 ΦΕΚ 188

Μούλκια

Άγιος Γεώργιος

Τροιζηνίας

1954 ΦΕΚ 188

Μπλίσκα

Καλόβατον

Τροιζηνίας

1927

Πασάς

Άγιος Κωνσταντίνος

Τροιζηνίας

1954 ΦΕΚ 188

Τσουπί

Άγριλλος

Τροιζηνίας

1927

Φανάρι Κάτω

Ορθολίθι

Τροιζηνίας

1915

 

==   Με το   ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879  οι  οικισμοί  Κολιάκι  και  Χατζημέτου προσαρτώνται στο δήμο Δρυόπης. Αργότερα  ο  οικισμός Χατζημέτου  καταργείται.  Οι  οικισμός Νεοχώριον  και   Σκαπέτι προσαρτώνται στο δήμο Δρυόπης.

==   Το 1897  ο  οικισμός Ποτάμι καταργείται. Οι  οικισμοί Μπάφι,  Βρυτσούλαις και  Ματαράγκα προσαρτώνται στο δήμο Δρυόπης.

==  Με το   ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908  (απογραφή)  οι  οικισμοί  Κολοκύθια και Βοηθήκι προσαρτώνται στο δήμο Δρυόπης .

       Με το   ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912 :

==   ο  οικισμός Άνω Φανάρι αποσπάται από το δήμο  Δρυόπης  που καταργείται  και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Φαναρίου. Ο οικισμός Ράδον αποσπάται  και προσαρτάται στην κοινότητα Διδύμων. Οι οικισμοί  Βοηθήκι, Κολοκύθια, Νεοχώριον ,  Βρυτσούλαις, Μπάφι,  Κολιάκι ,   Καρατζάς  προσαρτώνται στην κοινότητα Άνω Φαναρίου.  Σήμερα οι περιοχές  Χατζημέτου , Ματαράγκα , Βοθήκι , Κολοκύθια και Νεοχώριον (ή Νιχώρι)

είναι  όλα  στον νομό Αργολίδας και συγκεκριμένα στην πρώην κοινότητα Τραχειάς.

         Με το  ίδιο  ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912  δημιουργούνται και οι άλλες κοινότητες της Τροιζηνίας.

==   Το Κάτω Φανάρι αποτελεί πλέον Κοινότητα  και προσαρτώνται σε αυτή  οι οικισμοί  Σκαπέτι  και  Λεσιάς.  

        Με το     ΦΕΚ 164Α - 01/05/1915  η κοινότητα  Κάτω Φανάρι τα μετονομάζεται σε κοινότητα Ορθολιθίου .

        Με το     ΦΕΚ 244  Α 1921,  γίνεται  επαναγνώριση του οικισμού Ποτάμι που  προσαρτάται   στην κοινότητα Ορθολιθίου.

 

                                             Απογραφή   1920    ΦΕΚ   Α  244  1921

  Δήμος -  Κοινότητα

 

   Χωριό

 

   Ανδρες

 

Γυναίκες

 

   Σύνολο

 Πορος 

   Πόρος 

           1.693

       2.033         

            3.636

 

Προγυμναστήριο

             544       

              2

               546

 

Μοναστήρι

               12

            11     

                23

ΣΥΝΟΛΟ

 

          2.139

       2.046

           4,203

 

  Δήμος -  Κοινότητα

 

   Χωριό

 

   Ανδρες

 

Γυναίκες

 

   Σύνολο

 Γαλατάς 

    Γαλατάς   

            752

           690         

            1.442

 

  Δήμος -  Κοινότητα

 

   Χωριό

 

   Ανδρες

 

   Γυναίκες

 

   Σύνολο

 Δαμαλάς

   Δαμαλάς

       277

        266        

               543

 

  Καββασιά

            5        

              4

                   9

 

  Κατάρα

            6

              5     

                 11

 

  Κοκκινιά

        19

             16

                 35

 

  Μούλκια   

       43       

            46

                 89

ΣΥΝΟΛΟ

 

         350

          334

               684

 

  Δήμος -  Κοινότητα

 

   Χωριό

 

   Ανδρες

 

Γυναίκες

 

   Σύνολο

 Δάρα 

   Δάρα 

             110

           125         

              235

 

   Βαλαριό

               42       

            44

                 86

 

   Βίδι

               24

              5     

                29

 

   Μαζώματα

               17

             14

                31

 

   Πασσιά

               24

            28

                52

 

    Ψήφτα

               10

            17

                27

ΣΥΝΟΛΟ

 

             227

          233

             460

 

  Δήμος -  Κοινότητα

 

   Χωριό

 

   Ανδρες

 

Γυναίκες

 

   Σύνολο

 Ανω Φανάρι   

   Ανω Φανάρι

             118

           133         

              251

 

   Βοθήκι

               35       

            50

                85

 

   Καρατζά

               83

             95     

               178

 

   Κολιάκι

               78

             82

               160

 

 Ματαράγκα

               54

             52

               106

 

    Μπάφι

               61

             64

               125

 

   Νεοχώρι

               8

             13

                 21

 

   Τραχςιά

            107

           102

              209

 

   Υδρόμυλος

               7

              6

                13

 

  Χατζημέτου

             27

             26

                53

ΣΥΝΟΛΟ

 

            578

          623

            1.201

 

  Δήμος -  Κοινότητα

 

   Χωριό

 

   Ανδρες

 

Γυναίκες

 

   Σύνολο

 Ορθολίθι Δρυόπη 

   Ορθολίθι

              291

           379         

              670

 

   ΠΟΤΆΜΙ

               28       

            21

                52

 

   Σκαπέτι

               56

            43     

                99

 Σύνολο

 

             375

           446

              821

 

  Δήμος -  Κοινότητα

 

   Χωριό

 

   Ανδρες

 

Γυναίκες

 

   Σύνολο

Μέθανα

   Μέθανα

              411

           115         

              226

 

  Δριτσέικα

               48       

            45

                93

 

   Κόλιανι

                 8

            13     

                21

 Σύνολο

 

             107

           173

              340

 

  Δήμος -  Κοινότητα

 

   Χωριό

 

   Ανδρες

 

Γυναίκες

 

   Σύνολο

 Μούσκα

   

               

                    

              

 

   Ανω

               49       

            63

                112

 

   Κάτω

               68

            80     

                148

 Σύνολο

 

             117

           143

                260

 

  Δήμος -  Κοινότητα

 

   Χωριό

 

   Ανδρες

 

Γυναίκες

 

   Σύνολο

Αγιοι Θεόδωροι

  Αγ. Θεόδωροι

                103

            114

           217

 

  Κοσώνα

                110

            120

           230

      Σύνολο

 

                213

            243

           456

 

 

 

 

 

Βρωμολίμνη

 

                144

            149

           293

 

 

 

 

 

Κουνοπίτσα

 

                165

           214

           379

 

 

 

 

 

Μεγαλοχώρι

Μεγαλοχώρι

                133

           189

           322

 

Βαθύ

                    9

              3

             12

 

Καμένη Χώρα

                  46

            59

           105

 

Μ.Ποτάμι

                  39

           40

             79

 

Παναγιά

                  11

             9

             20

 

Στενό

                  12

            19

             31

        Σύνολο

 

                250

          319

           569

 

        Με το   ΦΕΚ 310Α - 17/10/1925   η Τροιζηνία  αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας .

         Με το   ΦΕΚ 390Α - 16/12/1933    Η Κοινότητα  Ορθολίθιον   μετονομάζεται σε κοινότητα Δρυόπης.

                       Το  1946   με την απογραφή , ΦΕΚ 1946   29 Α, ο οικισμός  Ποτάμι της κοινότητας  Δρυόπης  καταργείται.

          Με το   ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943 η Τροιζηνία  αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής.

          Με το   ΦΕΚ 188Α - 19/08/1954  ο οικισμός Λεσιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλλονή.

           Με το   ΦΕΚ 185Α - 30/10/1964  η Τροιζηνία  αποσπάται από το νομό Αττικής και υπάγεται στο νομό Πειραιώς .

         Με το    ΦΕΚ 66Α - 08/05/1972  η Τροιζηνία και ο  νομός Πειραιώς αποτελούν  τμήμα  του  νομού  Αττικής.

          Το 1881 γίνεται  με  την απογραφή αναγνώριση των οικισμών Νησίδα, Χώρα, Σκάλα Καλλονής, Νερατζιάς, Μύλου και προσάρτησή τους στην κοινότητα Δρυόπης.

           Αλλά το  1991  πάλι με την απογραφή    ο οικισμός Σκάλα Καλλονής  καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καλλονής.

         Με το   ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997  οι οικισμοί  Δρυόπη,  Νερατζιά,  Χώρα,  Σκαπέτι,  Μύλος,  Νησίδα,  Καλλονή και ολόκληρη Τροιζηνία πλην της χερσονήσου των Μεθάνων προσαρτώνται στο δήμο Τροιζήνας με έδρα το Γαλατά.

 

      Για περισσότερα  πληθυσμιακά    στοιχεία  δείτε τα λήμματα  των πόλεων ή χωριών καθώς    και την ΑΠΟΓΡΑΦΗ.

 

 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ- KOUTOUZIS.GR  Αναδημοσίευση  επιτρέπεται μόνο με αναφορά

στην πηγή  www.koutouzis.gr .

 

Αρχή σελίδας

 

 Κεντρική σελίδα