πωλούνται   

     τα  Γερμανικά στο Βίδι

 

 Συνημμένο   http://www.koutouzis.gr/taktikoupolis.htm

 

 

       Σύμφωνα   με πληροφορίες   από έγκυρη πηγή   σύντομα    πρόκειται  να  πουληθεί    η περιοχή   "Μαζώματα"   ή Γερμανικά, ή  " Σφακοβούνι". στο Βίδι  Τροιζηνίας,περιοχή  που   διεκδικούσε  και    το  Ελληνικό  δημόσιο,/  έκταση  1580  στρεμμάτων/ και  είχε  εκδοθεί  από το Μεικτό Γνωμοδοτικό  Συμβούλιο των  υπουργείων Οικονομίας-Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξηςη   υπ αριθ. 1/18-5-2005  γνωμοδότηση.  Η οποία γνωμοδότηση  δεν έτυχε  επικύρωσης  από του δύο υπουργούς. Τώρα  όπως  μας  είπε  η πηγή   μας τώρα όλα  έχουν  ξεκαθαρίσει, οι  σημερινοί  ιδιοκτήτες τους    συμφώνησαν μεταξύ  τους   και ή  έκταση  θα πουληθεί. Εμείς   δεν έχουμε ούτε  τοπογραφικό  της περιοχής  ούτε  ακριβή  στοιχεία  των  ιδιοκτητών  και  δεν παίρνουμε  καμία θέση. Οποιος  έχει  σοβαρά  στοιχεία    για  τη σημερινή  κατάσταση ας μας  γράψει- ξέρουμε  μόνο ότικάποιοι  διεκδικητές έπαψαν  να το δηλώνουν στο   Ε9   λόγω  ΕΜΦΙΑ και αν δεν είναι δηλωμένο   πως θα  πουληθεί; Και  λίγη ιστορία   για την περιοχή; από κάποιο  δικηγόρο η  ύπαρξη  του οποίου  αμφισβητήθηκε είχε γίνει καταγγελία προς το Υπουργείο Οικονομικών  (πήρε αριθ. Πρωτ. 1002751/173/12-1-1994)   ότι   δήθεν  καταπατάται  δημόσια   έκταση  στο Βίδι Μαζώματα Σφακοβούνι  της Τακτικούπολης Τροιζηνίας, εκτάσεως  200.000 στρεμμάτων (!)- μάλλον για 2.000 θα πρόκειται. Ο καταγγέλλων ζήτησε τότε  να γίνουν έλεγχοι  για το ιδιοκτησιακό καθεστώς   της τεράστιας αυτής έκτασης, αγροκτημάτων, περιβολιών, παραλιακών εκτάσεων.  

        Στις 9-4-2002, ο Δήμος Τροιζήνας  με το  1206 έγγραφό του  που υπέγραφε ο πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος, ζήτησε από το Δασαρχείο Πόρου τον χαρακτηρισμό  της  έκτασης που αναφερόταν στο υπ αριθμ.  1081/19-10-1995 έγγραφο του Δασαρχείου προς την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά, στην περιοχή Σφακοβούνι Μαζώματα του Δ.Δ Τακτικούπολης.

        Εγινε αυτοψία από αρμόδιο υπάλληλο  και με την  25-9-2002 εισήγησή του πρότεινε το χαρακτηρισμό  εκτάσεων  που περιλαμβάνονταν στο χάρτη ΓΥΣ  6491/6 και 6491/8  με εμβαδόν  33,250 στρ. και 428,950  στρ. ως μη δασικών.

 

         

      Στις 29-9-2002 εκδόθηκε η 1850/2002   πράξη  του Δασάρχη  Πόρου η οποία χαρακτήριζε τις εκτάσεις αυτές μη δασικές.

     Εγιναν οι προβλεπόμενες από το νόμο δημοσιεύσεις, δεν υπήρξαν ενστάσεις και  στις 17-3-2003, το Δασαρχείο Πόρου με το υπ αριθ. 507 έγγραφό του εγνώρισε  στην   Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά, ότι η 1850/2002   πράξη  του Δασάρχη  Πόρου  κατέστη τελεσίδικος. Το ίδιο εγνώρισε και προς το Δήμο Τροιζήνας με το  έγγραφο  463/17-3-2003.

       Στις 27-6-2003  με την 097561/938  κοινή απόφαση  των υπουργών Οικονομίας + Αγροτικής Ανάπτυξης  συστήθηκε Μεικτό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για να  επιληφθεί  του θέματος  το οποίο προαναφέραμεΑλλά τίποτα δεν έγινε μέχρι σήμερα για την έκταση που υποτίθεται ότι ανήκει Δημόσιο  αλλά η  απόφαση    έπεσε  στο κενό.Aναφερόμενος  στο κτήμα αυτό ο βουλευτής Τροιζηνίας  Σπυρίδων Καραμάνος, κατά την  48η  συνεδρίαση της Βουλής , την    5 Οκτωβ  1865,  μιλώντας προς την Εθνική αντιπροσωπεία, ετόνισε ότι δεν πρέπει  να πουληθεί  άλλη  Εθνική περιουσία (κτήματα) αντί πινακίου φακής  όπως συνέβη με άλλες προηγούμενες περιπτώσεις.

https://paligenesia.parliament.gr/anazitisi.php      

 

                                              Η αγορά από το  Γερμανό  

 

          Αυτή είναι μία πλευρά. Η  άλλη είναι τα "Γερμανικά" ή πρώην κτήμα Κακουράτου .

         Το κτήμα αυτό έκτασης 2.000 στρ.  αγόρασε ο Γερμανός  ΧΕΡΜΑΝ ΚΙΡΧΩΦ κάτοικος   Κίνστελ Φούλντα Γερμανίας - το 1962 από τους  Στέλιο Αλεξ.  Κακουράτο, Ευαγγελία Αλεξ. Κακουράτου, Ηρώ Αλ. Κακουράτου  και απογόνους  της οικογένειας Καμχή, συμβόλαιο  αγοράς  14.354/1962  του συμβολαιογράφου Αθηνών Γ. Χλουβεράκη,  νομίμωςστους οποίους είχε περιέλθει τελικά μεγάλη έκταση, μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Καλαυρίας (τόμος 95 αριθ. 137).                                                                                                    

        Στο συμβόλαιο αναφέρεται  ως ένα  αγρόκτημα επιφανείας δύο χιλιάδων (2.000) στρεμμάτων, κειμένου τη θέση "Βίδι" ή "Μάζωμα", ήδη ονομαζόμενο "Χίρο" η "Κακουράτου" της κτηματικής περιφερείας της Κοινότητας Τακτικουπόλεως της επαρχίας του τέως Δήμου Τροιζήνος, αποτελουμένου από  λεμονοπερίβολο, από    παλιόν ελαιώνα με παρηκμασμενα ελαιόδενδρα, από καλλιεργούμενας και καλλιεργήσιμες εκτάσεις  από βαλτώδεις εκτάσεις, από βοσκότοπο και δασική έκταση. Το εν λόγω αγρόκτημα περιέχει 1800 περίπου λεμονόδενδρα, πορτσκαλεόδενδρα και μανδαρινόδενδρα, 300 περίπου άλλα οπωροφόρα δένδρα, εκατό περίπου καλλοπιστικά δένδρα και τριάκοντα σύγχρονα ελαιόδενδρα & είναι περιφραγμένον δια μανδροτοίχου και εις τας τρεις πλευράς αυτού -πλην της νοτίου - προς την θάλασσαν πλευράς του. Επίσης εντός του εν λόγω αγροκτήματος υπάρχουν αποθήκαι, οικίσκος, παλαιόν εργοστάσιον (πριονιστήριον), μεγάλο υπόστεγον όπου είναι εγκατεστημένη   πετρελαιομηχανή   -αντλήσεως  ύδατος   εκ  του  υπάρχοντος εν λειτουργία φρέατος. Το αγρόκτημα συνορεύει:

βόρεια με τη θάλασσα του Σαρωνικού Κόλπου και με ιδιοκτησίας Βασιλείου Κορυζή, Χρήστου Τσούρη, Κωνσταντίνου Λαζάρου, Βασιλείου Σταύρου, Αριστείδη Γκίκα, Δημητρίου Σαχίνη, Ιωάννη Τσούρη, Αναστασίου Δέδε, Σπύρου Σαχίνη, Νικολάου Δημητρίου, Νικολάου Ζούχλου, Δημητρίου Ζούχλου, Αθανασίου Μητράκη και Νικολάου Ανδρέου Ζούχλου,

Δυτικά με ιδιοκτησίας Νικολάου Δημητρίου Ζούχλου, Αθανασίου Μητράκη και Νικολάου Αθανασίου Ζούχλου,

Νότια με δρόμο Βιδίου - Πασσά και με θάλασσα και

Ανατολικά με θάλασσαν και ιδιοκτησίαν Γ.Λέκκα.

       Ο ΚΙΡΧΩΦ αμέσως μόλις το αγόρασε  προέβη σε εργασίες  τουριστικής αξιοποίησης,  και κατασκεύασε    συγκρότημα "Μπάγκαλοους", προέβη σε διάνοιξη δρόμων, και φύτεψε νέα οπωροφόρα και καλλοπιστικά δένδρα.

                          Στην οικογένεια Οικονόμου

 

       Τελικά, παρ ότι η  περιοχή επωλήθη  στον  Νικόλαο  Οικονόμου   από τη Γερμανία, ο οποίος - σύμφωνα με δήλωση της οικογένειας  ην  κληροδότησε   στη σύζυγό του  Ευγενία Εριέττα  και στα παιδιά του  Νικόλ, Παναγιώτη και Ιωάννα.

 

 

                                                                             

                             ***   ΒΙΔΙ  Τροιζηνίας   Εδώ  βρισκόταν το σημαντικότατο αρχαίο λιμάνι του Πώγωνος με τις χερσαίες εγκαταστάσεις του.

                              (ΦΕΚ 454/Β/15-7-1992).

 

                 ΕΚΕΙ   ΕΠΙ   ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΗΤΑΝ   ΧΩΡΙΟ

 

     Όμως  για ποιες ιδιοκτησίες του  ενός ή του άλλου, ακόμη και του Δημοσίου,   μπορούμε  να μιλάμε, όταν   νοτιανατολικά  της Τακτικούπολης, στους λόφους απέναντι  από το Βίδι,  που σήμερα λέγονται  Μαζώματα ή Μάζεμα - βλέπε χάρτη - υπήρχε ένας  οικισμός, το όνομα του οποίου προήλθε  από  το γεγονός ότι δημιουργήθηκε από εγκατάσταση προσφύγων άγνωστης προέλευσης. Από ποιον δημιουργήθηκε αυτός ο οικισμός, και σε τίνος έκταση;

ΔΙΑΦΟΡΑ  ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΜΑΖΩΜΑΤΑ https://paligenesia.parliament.gr/page.php?id=4056     H KΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  ΣTEΦΑΝΟΥ   ΚΛΠ O ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟ  ΒΙΔΙ            https://paligenesia.parliament.gr/page.php?id=1762  

 

    Μια σύντομη αναφορά στα ΜΑΖΩΜΑΤΑ γίνεται  από τον Παναγιώτη Κοδρικά (1750/55-1827), έναν επιφανή Φαναριώτη, γραμματέα Φαναριωτών Ηγεμόνων και εν συνεχεία διερμηνέα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας και λόγιο, ο οποίος πέρασε από τον Πόρο τον Φεβρουάριο του 1790, έμεινε οκτώ ημέρες φιλοξενούμενος στην "οικία Νικολάου Παπαμάρκου", αποκλεισμένος από την κακοκαιρία. Μία απ' αυτές τις ημέρες- Τρίτη 26 Φεβρ.1790- έφθασε μέχρι το "χωρίδιον Μαζώματα", για το οποίο δεν μας λέει τίποτα άλλο.

    Το 1836 έγινε επίσημη καταγραφή  του οικισμού ΜΑΖΩΜΑΤΑ  (ΦΕΚ 80/28-12-1836) όπως  και  το 1845 (νόμος ΚΕ 5-12-1845). Τότε υπαγόταν  στο Δήμο Τροιζήνας.Το 1834 κατά  τη  διαίρεση  του Ελληνικού Κράτους με το ΦΕΚ 19/1834  .  ζούσαν εκεί 18  οικογένειες  με  63 άτομα.

  18

         63

 

    Και εδώ τίθεται το ερώτημα: Πού ήταν το χωριό που διαλύθηκε μετά το 1845, ποιοι μπορούσε να είναι οι κοινόχρηστοι χώροι  του, ποιες ιδιοκτησίες μπορούσαν να υπάρχουν τότε, πότε και σε ποιους μεταβιβάστηκαν, και τι μπορεί να βρεθεί από όλα αυτά σήμερα;

                                                                                                                       Β.Κ  29-8-2017

Κεντρική σελίδα