ΑΓΙΑ  ΕΛΕΝΗ

 

 

            Το  χωριό  Αγία  Ελένη  ( Μπάφι)   βρίσκεται  σε  υψόμετρο  400 μ. Εχει  Δημοτικό  Σχολείο.

 **** Το 1834, ΦΕΚ 19/1834, καταγράφονται επίσημα για πρώτη φορά οι κατοικημένοι οικισμοί κατά την ίδρυση του νέου Ελληνικού κράτους. Η Αγία Ελένη, ως Μπεδένι, ανήκει στο Δήμο Δρυόπης.  Σε αυτή την επίσημη καταγραφή ο Δήμος Δρυόπης αποτελείται από τους οικισμούς: ΕΣΤΕΜΟΝ (έδρα) ΦΑΝΑΡΙ, ΚΑΤΩ ΦΑΝΑΡΙ, ΠΟΤΑΜΙ, ΛΕΣΧΙΑ, ΡΑΔΟΥ, ΜΠΕΔΕΝΙ, ΤΡΑΧΙΑ, ΚΑΡΑΤΣΑ, ΜΗΤΟΝ, μονή ΒΥΔΙ. (Δείτε Οικισμοί Τροιζηνίας).  Για να ακολουθήσει το  ΦΕΚ 80 / 28-12-1836  όπου φαίνεται Δήμαρχος ο Ε. Μυλωνόπουλος και Εισπράκτωρ ο Δ Μανθόπουλος.

****   ΜΠΕΔΕΝΙ: Τοποθεσία και μικρός οικισμός τότε δυτικά από το ΜΠΑΦΙ (σήμερον Αγία Ελένη). Beden είναι ουσιαστικό της Τουρκικής και σημαίνει έπαλξις. Ο κεντρικός χείμαρρος που υπάρχει δυτικά της σημερινής Τραχειάς και εκβάλλει στα Ίρια με συλλεκτική λεκάνη ομβρίων το οροπέδιο της Τραχειάς και όλο τον περιβάλλοντα αυτήν ορεινό όγκο αναφέρεται ως χείμαρρος Μπεδένι και έχει μήκος περίπου 20 χιλιόμετρα.  Ο Αντώνης Μηλιαράκης στη σελ. 213 του βιβλίου του ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Νέα και Αρχαία του Νομού Αργολίδος και Κορινθίας που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1886 γράφει για το Μπεδένι

       Κυριωτέρα σκοπιά του ευρέος τούτου λεκανοπεδίου (σ.σ. της Τραχειάς) είναι το Μπεδένι (τουρκιστί Φρούριον) υψηλή ακρόπολις απότομος γύρω, ικανής περιοχής, εις δύο διηρημένη, προς Μ του Μάλιαζε, και περιβαλλομένη υπό αρχαιοτάτων τοιχών πελασγικής οικοδομίας, μαρτυρούντων ότι ενταύθα κατά την απωτάτω αρχαιότητα υπήρξε πόλις, ής το όνομα δεν διεφύλαξεν η ιστορία. Κάτω της ακροπόλεως προς Μ ρέει πηγή ύδατος. Εις τους πρόποδας της ακροπόλεως κείνται τα ερείπια τουρκικού πύργου, και χωρίδιον άλλοτε υπήρχε Μπεδένι καλούμενον, εγκαταλειφθέν και εγκατασταθέν δι ετέρου προς Α, του Μπάφι, συγκειμένου εκ δέκα καλυβών λιθοκτίστων.

***  ΜΗΤΟΝ:  ίσως είναι αλλοιωμένη καταγραφή του οικισμού Χατζή Μέτου που αναφέρεται στο χάρτη ο οποίος συνοδεύει την έκδοση του Α. Μηλιαράκη   και τοποθετείται παρόχθια προς ανατολάς του χειμάρου Μπεδένι  στο τμήμα του μεταξύ του Κολιακίου και της Τραχειάς. (Στ.Π).

 

    Από  31-12-1912 (ΦΕΚ 262/Α/1912)  ανήκε  στην Κοινότητα  Ανω Φαναρίου,  και είχε προέλθει  από το Δήμο Δρυόπης.  Μέχρι το 1966  στην Κοινότητα  αυτή  ανήκε και ο  Καραντζάς. Από το 1998    υπάγεται  στο Δήμο Τροιζήνας που έχει έδρα το Γαλατά. Και από το 2010 στο Δήμο  Τροιζηνίας όπου υπάγονται και τα Μέθανα.

       Κατά την απογραφή  πληθυσμού του  2001  το δημοτικό διαμέρισμα  Ανω Φαναρίου + Αγίας  Ελένης  ευρέθη να  έχει : Αγία Ελένη   227 ,   και Ανω Φανάρι  160  κατοίκους. Το 1971  η Αγία Ελένη είχε  253 κατοίκους  και το 1981  242.

*** Στην Αγία Ελένη, δυτικά του οικισμού, στην κορυφή του υψώματος Μπιντένι Κιάφα σώζονται αρχαίες οχυρώσεις, κυκλώπειο τείχος και πολυγωνικό οχυρό των κλασσικών χρόνων. (ΦΕΚ 365/Β/18-5-1994).

==   Αγία Τριάδα   (ναός  κηρυγμένος ως μνημείο -  χτίστηκε  το 1706).

   Δείτε σχετικά  και το γενικό χάρτη  της Τροιζηνίας.

   Δείτε για ναούς.

 

     Μια  ιστοσελίδα για την  Αγία Ελένη (Μπάφι)

      Από τον Παναγιώτη  Παπαδόγγονα  από  το Αμστερνταμ της Ολλανδίας.

    

   ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ          sightseeing

 

 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ- KOUTOUZIS.GR Αναδημοσίευση  επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή  www.koutouzis.gr .

 

Αρχή

 

   ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΣΕΛΙΔΑ