31-3-2004
Η Ολυμπιακή Φλόγα στον Πόρο 

 The Olympic Flame in Poros

Photos by Stelios Stavrakakis     

   
 

   

 

 

 

   

 

 

Αρχή σελίδας