ΚΑΙ   ΤΑ   ΦΥΤΑ  ΕΧΟΥΝ  ΚΕΝΤΡΟ

     ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ :   ΕΓΚΕΦΑΛΟ

                                                            Σημαντική επιστημονική ανακάλυψη

 

ΝΑΙ, και τα  φυτά  έχουν  εγκέφαλο! Το "κέντρο λήψης αποφάσεων" στα φυτά  βρίσκεται στις   ρίζες τους.

Κατά την άποψη  Σλοβάκου επιστήμονα Φράντισεκ Μπάλουσκα που εργάζεται στο Πανεπιστήμιο της  Βιέννης , η κορυφή της ρίζας των φυτών αντιδρά στο φως ή σε ένα δηλητήριο. Για το λόγο αυτό αλλάζουν πορεία μέσα στο υπέδαφος. Από την κορυφή της ρίζας με το  νευρικό  τους  σύστημα, η πληροφορία περνά στη ζώνη ανάπτυξης του φυτού και έτσι το φυτό προσαρμόζει την πορεία του. Ο τρόπος λειτουργίας των φυτών δεν διαφέρει ιδιαίτερα από εκείνο των ζώων. Με την άποψη αυτή συμφωνεί και ο βοτανολόγος Ντίτερ Φόλκμαν από το Πανεπιστήμιο της Βόννης: «Μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστή η σχέση μεταξύ ηλεκτρικών μηνυμάτων και των απαραίτητων δομών. Η ανακάλυψη των Φράντισεκ Μπάλουσκα και Στέφανο Μανκούσο μας επιτρέπει πλέον να συνδέσουμε ηλεκτρικά μηνύματα με δομές, που έχουν πολλές ομοιότητες με εκείνες ενός εγκεφάλου».

Με διαφορετικές ταχύτητες…Τα μηνύματα αυτά όμως μεταδίδονται σε υπερβολικά αργές ταχύτητες. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο για παράδειγμα το ηλεκτρικό μήνυμα του φυτού διανύει λιγότερο από ένα εκατοστό. Στον ίδιο χρόνο ένα μήνυμα στο νευρικό σύστημα ενός θηλαστικού διανύει χωρίς πρόβλημα 100 μέτρα. Τα φυτά έχουν 10.000 φορές χαμηλότερη ταχύτητα, υπογραμμίζουν οι επιστήμονες και ξεκαθαρίζουν ότι τα φυτά δεν υστερούν σε εξυπνάδα. Απλά λειτουργούν σε διαφορετικό χρόνο. Η    δη  οι επιστήμονες    έχουν  καταλήξει  στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σεξουαλικότητα στον κόσμο των φυτών αφού διαθέτουν  νευρικό σύστημα.

«Τα φυτά είναι πρωτόγονοι οργανισμοί, κάτι μεταξύ νεκρής ύλης και ζωντανού οργανισμού», πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες. Μια θέση που καθορίζει ακόμα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον φυτικό κόσμο.  . Ο Σλοβάκος επιστήμονας Φράντισεκ Μπάλουσκα που εργάζεται στο Πανεπιστήμιο της Βόννης κατέληξε κατά τη διάρκεια πειραμάτων με ρίζες αραβόσιτου στο εξής ενδιαφέρον συμπέρασμα: «Σε συνεργασία με ομάδα επιστημόνων από τη Φλωρεντία διαπιστώσαμε ηλεκτρική κινητικότητα στις ρίζες των φυτών. Η κυτταρική δομή τους μοιάζει με εκείνη του εγκεφάλου των ζώων. Οι έρευνές βρίσκονται ωστόσο ακόμα στην αρχή.  Και  Αποφεύγουνη  συνεπώς να μιλάνε για εγκέφαλο. Προτιμούν  τον όρο: Κέντρο λήψεως αποφάσεων».

                                                                                            ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ 22-11-19

ΠΞΓΗ: https://www.dw.com/