Το  πρώτο Τακτικό Σώμα  (Ιούλιος 1821)
   Ο 1ος Νόμος   Τακτικού Στρατού   1822
   Ο Τακτικός Στρατός  το 1824  
   Ο  Τακτικός Στρατός  το 1825
   Ο Στρατός του Καποδίστρια    1828 - 1832
   Η οργάνωση  του Στρατού τα έτη 1833-1835
   Ο  Στρατός  επί Οθωνος  1835-1861

 

    Το  Πολεμικό Ναυτικό   το 1829 - 1832

 

  Κεντρική σελίδα