ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ Ο  ΘΡΥΛΟΣ  ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΤΟ  ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ

Πλαίσιο κειμένου: ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΙΧΑΝ ΟΣΟΙ
ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΝΕΙ  Σ ΑΥΤΟ
ΣΠΙΤΙ  ΤΗΣ
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

 

Ξαναζωντανεύει στην   Αργαλαστή Βόλου ο θρύλος των τριών σφαγιασθέντων Αγιορειτών μοναχών. Εκατόν εξήντα επτά χρόνια μετά το μοιραίο εκείνο βράδυ, η κατάρα που λέγεται ότι έδωσαν από το Αγιον Ορος, για την άνανδρη σφαγή των τριών μοναχών πλανάται ακό­μη πάνω από την Αργαλαστή.

         Μυστηριώδεις θάνατοι και με­ταφυσικά φαινόμενα που πα­ρατηρούνται στο σπίτι όπου βρήκαν φρικτό τέλος οι Αθωνίτες πατέρες, αποδίδονται στην παλαιά αυτή κατάρα. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για έναν πολύτιμο σταυ­ρό που στάθηκε η αιτία της σφα­γής των μοναχών. Το μυστήριο πε­ριπλέκεται, καθώς οι ληστές δεν βρή­καν το σταυρό, που είχαν προλάβει οι  καλόγεροι να εμπιστευ­τούν στον ιερέα του χω­ριού.

    Στην Αργαλαστή οι παλαιότεροι θυ­μούνται αφηγήσεις των παππούδων τους, που τους έλεγαν ότι «στο "Χάνι Πάππου" είναι θαμμένοι  τρεις μοναχοί του Αγίου Ορους-στο υπόγειο του σπι­τιού». Η ιστορία εξελίσσεται το 1835, όταν η Αργαλαστή, όπως όλη η Θεσ­σαλία, ήταν τουρκοκρατούμενη. Οι μοναχοί, φτάνοντας στο χωριό, Θέλησαν να κάνουν στάση για να ξαποστάσουν. Κατευθύνθηκαν στο «Χάνι Πάππου», που χτίστηκε το 1834 και υπάρχει μέ­χρι σήμερα. Γρήγορα μαθεύτηκε ο ερ­χομός τους στο χωριό, καθώς επίσης και το γεγονός ότι έφεραν μαζί τους με­γάλης αξίας σταυρό. Οι Τούρκοι, αλλά και οι κοτζαμπάσηδες δεν είδαν με κα­λό μάτι την άφιξη των μοναχών. Το ίδιο βράδυ Τούρκοι ληστές μπήκαν στο χά­νι και τους έσφαξαν. Δεν βρήκαν όμως το σταυρό, καθώς οι μοναχοί είχαν φροντίσει να τον δώσουν στον τότε εφη­μέριο της Αργαλαστής. Για να κρύψουν τα ίχνη της δολοφονίας, οι Τούρκοι έθα­ψαν τους άτυχους καλόγερους στο υπόγειο του σπιτιού, όπου και παρα­μένουν μέχρι σήμερα, όπως υποστη­ρίζουν οι γεροντότεροι του χωριού.

      Μυστήριο όμως εξακολουθεί να πε­ριβάλλει και το σταυρό. Το σημείο όπου βρίσκεται είναι μυστικό και το γνωρίζουν μόνο δύο άτομα: ο εκάστοτε ιε­ρέας και ο δήμαρχος της Αργαλαστής. Τα δύο αυτά πρόσωπα (που έχουν δεσμευτεί με βαρύ όρκο να μην αποκα­λύψουν πού βρίσκεται κρυμμένος ο σταυρός, όπως είχαν αξιώσει από τον ιερέα οι μοναχοί πριν από το σφαγια­σμό τους) ανήμερα  των Θεοφανίων πε­ριφέρουν το ιερό κειμήλιο στο χωριό για να ξορκίσουν την κατάρα.

Στην Αργαλαστή είναι έντονες οι φή­μες για την κατάρα και την επίδρασή της στους ιδιοκτήτες του σπιτιού που έγινε τάφος των μοναχών.

«Το σπίτι αυτό ανήκε το 1900 σε κά­ποιον, ο οποίος λίγο καιρό αφού το αγό­ρασε σκοτώθηκε. Επειτα το αγόρασε ένας Αργαλαστιώτης που αυτοκτόνη­σε, αφού προηγουμένως συνέβησαν πολλά ατυχήματα στον ίδιο και στο σπί­τι.

   Ο τελευταίος ιδιοκτήτης βρέθηκε κρεμασμένος και η κόρη του τρελά­θηκε» λέει στην "Espresso" μια γειτόνισσα.

Σήμερα το «Χάνι Πάππου» έχει αγοραστεί  από έναν Αθηναίο, ο οποίος προσπαθεί  να το ανακαινίσει. Οι εργασίες κρατούν τρία χρόνια, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ακόμη.

     Οι κάτοικοι της Αργαλαστής πι­στεύουν ότι όσο παραμένουν θαμμέ­νοι στο υπόγειο οι τρεις σφαγιασθέντες μοναχοί, η κατάρα θα πλανάται πάνω από το γραφικό χωριό τους.

                                     «Espresso»  Καθημερινή αθηναϊκή εφημερίδα   30-5-2002

 

    ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ