Καραπολίτι  Πόρου -άποψη

                                           (Βασίλης Κουτουζής 8/2001)