ΤΟ  ΚΑΡΑΠΟΛΙΤΙ - ΑΥΡΑ   ΑΠΟ   ΨΗΛΑ   ΜΕ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ 1992

  

 

    ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΣΕΛΙΔΑ